Malaki ang matitipid natin sa budget kung magluluto tayo sa bahay kaysa bumili ng pagkain sa labas. Ngunit mas malaki ang matitipid natin sa budget kung magiging wais at responsable tayo sa paggamit ng tubig habang nagluluto. 🍳💵

Narito ang ilang tipid-tubig tips sa pagluluto. 🍲

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO 💦

Alamin ang iba pang paraan para matipid at maalagaan pa ang ating yamang tubig💦 👇

https://bit.ly/3vBGfnd

https://bit.ly/3v3PbTi

Mag-print ng “Ang Wastong Paggamit ng Tubig ay Nagsisimula Sa ‘Yo”” Flyer 👇

https://bit.ly/3kB7sBp