Malapit na ang hapunan! I-tag na ang mga naka-assign magluto ng ulam.

Alam mo ba? Maaari pa rin tayong makapagtipid ng tubig habang naghahanda at nagluluto ng pagkain para sa pamilya.

Narito ang ilan sa mga tipid-tubig tips sa pagluluto.

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO 💦

Alamin ang iba pang paraan para matipid at maalagaan pa ang ating yamang tubig💦 👇

https://www.facebook.com/watch/212808672071102/954577904976534/ https://www.facebook.com/media/set…