🎶Ang Pasko ay sumapit…🎄🎵

Praktis lang! 😂

Sa mga nagsisimula nang mag-ayos at magpalamuti ng kanilang mga bahay bilang paghahanda sa Christmas season, may ilang tipid-TUBIG tips kami sa paglilinis ng inyong holiday decors! 💦

May alam pa ba kayong water conservation tips ? 🎅🏼✨⭐️

I-share na iyan sa comment section.👍

***

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO💦

Alamin ang iba pang paraan para matipid at maalagaan pa ang ating yamang tubig💦👇

https://bit.ly/3vBGfnd

https://bit.ly/3v3PbTi

Mag-print ng “Ang Wastong Paggamit ng Tubig ay Nagsisimula Sa ‘Yo”” Flyer 👇

https://bit.ly/3kB7sBp