Pamilyar ba kayo sa ilang mga terminolohiyang may kinalaman sa
pagpapasipsip ng septic tank? 🤔

Dapat alam natin ang mga ‘yan lalo na kapag makikipag-ugnayan na tayo sa ating Service Provider (Manila Water o Maynilad) para i-avail ang nasabing serbisyo. ☎👍

Tara’t sabay-sabay nating aralin ang mga ito! 🙇🏻🔍

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan!

Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).