Alam n’yo ba kung saan matatagpuan ang inyong septic tank o poso negro? 🤔

Bagama’t hindi ito agad na napapansin, mahalagang bahagi ito ng ating property. Ang septic tank kasi ang pangunahing teknolohiyang ginagamit sa septage management! 🚽

Ano nga ba ang dapat nating gawin upang protektahan ito? ❓️

Narito ang ilang paalala. 👍🏼

***

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at

kalikasan!

Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa

Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).