Saan mang lugar mapadpad, dapat disiplinado tayong lahat pagdating sa pagtatapon ng basura. 👍🏻🚮

Ang mga bagay na madalas na nagagamit sa banyo tulad ng tissue, bulak, sanitary pad, sachet ng shampoo, sabon, at iba pa ay hindi dapat sa inidoro shinu-shoot. ❌️

Heto ang isang fun activity na magpapaalala sa atin ng wastong waste management at makatutulong para hindi magbara, mapuno, at umapaw ang ating mga septic tank o poso negro. ✅️

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan!

Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).