Kumusta na ang dami ng labahin sa inyong bahay? 🥼👖🥻

Tipid-tubig tip💦: Ipunin ang maruruming damit para sa isang “full load” na labada. Maaaring gamitin muli ang tubig na ipinanglaba para ipang-flush ng inidoro o ipanglinis ng sahig.

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan.💧

#SaveH2OwithMWSSRO 💦

Para sa mga Tipid-Tubig Tips:

“Tubig at Ako, Mahalaga Pareho”

Vol. 1, Issue 1: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/226590316161578

Vol. 1, Issue 2: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/230248869129056

Vol. 1, Issue 3:
https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/231515662335710