Matulungin din ba gaya ni Tonton ang inyong mga chikiting? 👧🧒👦

Sabayan natin ang paggabay sa kanila sa mga gawaing-bahay ng pagtuturo ng wasto at responsableng paggamit ng tubig tuwing naghuhugas ng pinagkainan o naglilinis.🧹

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan.💧

#SaveH2OwithMWSSRO 💦

Para sa mga Tipid-Tubig Tips:
https://www.facebook.com/media/set/…
https://www.facebook.com/watch/212808672071102/954577904976534/

“Tubig at Ako, Mahalaga Pareho”
Vol. 1, Issue 1: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/226590316161578

Vol. 1, Issue 2: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/230248869129056

Vol. 1, Issue 3: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/231515662335710

Vol. 1, Issue 4: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/255025283318081