Gawing bonding time ang pagdidilig ng halaman kasama ang mga chikiting! 👧🧒👦🌱

Pagkakataon ito upang turuan sila ng wasto at responsableng paggamit ng tubig. Maaaring gamitin ang tubig na pinambanlaw ng hugasin para ipandilig ng halaman. Siguraduhin lang natin na walang nakakalasong kemikal tulad ng boron o bleach ang sabon na pinanghugas ng pinagkainan. 💦🌱

#SaveH2OwithMWSSRO 💦

Para sa mga Tipid-Tubig Tips:
https://www.facebook.com/media/set/
https://www.facebook.com/watch/212808672071102/954577904976534/

“Tubig at Ako, Mahalaga Pareho”
Vol. 1, Issue 1: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/226590316161578
Vol. 1, Issue 2: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/230248869129056
Vol. 1, Issue 3: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/231515662335710
Vol. 1, Issue 4: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/255025283318081
Vol. 1, Issue 5: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/258226346331308