Mahilig ba sa water toys ang inyong mga chikiting? 🙂

Gabayan natin ang mga kabataan sa wasto at responsableng paggamit ng tubig. Kung hindi naman kailangan ng malinis na tubig mula sa gripo sa paglalaro, turuan natin silang mag-ipon ng tubig-ulan na maaari nilang gamitin sa kanilang water toys.

Nag-enjoy na sila sa paglalaro, nakatulong pa sila sa pagtitipid ng tubig.

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO 💦

Para sa Tipid-Tubig Tips:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=MWSS.RO

“Tubig at Ako, Mahalaga Pareho”

Vol. 1, Issue 1: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/226590316161578
Vol. 1, Issue 2: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/230248869129056
Vol. 1, Issue 3: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/231515662335710
Vol. 1, Issue 4: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/255025283318081
Vol. 1, Issue 5: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/258226346331308
Vol. 1, Issue 6:
https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/26279952254065