Nakakatuwa pagmasdan na naglalaro ang mga chikiting kasama ang kanilang mga kaibigan hindi ba? 🙂

Bago magmeryenda, gabayan natin ang mga bata sa tamang paghuhugas ng kamay para makaiwas sa sakit. Ipaalala din natin sa kanila na isara ang gripo tuwing magsasabon ng kamay, at buksan lamang ito kapag magbabanlaw na para makatipid sa tubig. 👍

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO 💦

Para sa Tipid-Tubig Tips:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=MWSS.RO
“Tubig at Ako, Mahalaga Pareho”
Vol. 1, Issue 1: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/226590316161578
Vol. 1, Issue 2: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/230248869129056
Vol. 1, Issue 3: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/231515662335710
Vol. 1, Issue 4: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/255025283318081
Vol. 1, Issue 5: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/258226346331308
Vol. 1, Issue 6: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/26279952254065
Vol. 1, Issue 7: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/286501506837125