Kaya mo bang hanapin at gawin ang mga tipid tubig tips sa kahong ito? 🔍

Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito.🚰

Water is not infinite; let’s do everything we can to conserve it.💧

#SaveH2OwithMWSSRO

You may click the link to find out the answers!