Alam mo ba? Ang ating window-type aircon (A/C) sa tahanan ay nagpro-produce ng condensate o A/C water na pwedeng kolektahin at gamiting panlinis ng bahay. Ugaliing ipunin ito upang makatipid ng malinis na tubig mula sa ating gripo.Ang wastong paggamit ng tubig ay nagsisimula sa ating lahat. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito. 💦Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig, bisitahin ang link na ito 👉https://www.facebook.com/media/set/…