Ang wastong pagtitipid at pagkonsumo ng tubig ay madaling maisasagawa kung may sapat na kaalaman ang lahat tungkol sa kahalagahang-hatid ng tubig. Ang simpleng pagtitipid ay may katumbas na malaking kapakinabangan kaya’t mahalaga na maging bahagi ito ng araw-araw na gawain ng bawat indibidwal.

Narito ang pagtitipid na maisasagawa mismo sa loob ng bahay.

Kung maghuhugas ng mga gamit sa kusina ibabad sa mainit na tubig ang mga mamantikang hugasin. Unahing linisin ang hugasing mas kaunti ang mantika saka isunod ang hugasing mas mamantika