Tinatayang 200 litro ng tubig ang natatapon sa bawat limang minutong maiiwang bukas ang gripo.