Gumamit ng baso sa pag-mumog at kaunting tubig sa pagbanlaw ng toothbrush o razor.