Ang isang pag-flush ay tinatayang gumagamit ng 14-20 litro ng tubig.